Dostih - Veľká cena Slovenska v Ivánske pri Nitre 13.06.2015

23.06.2015 09:08

Elinko dosiahol krásne 3. miesto v dostihu - Veľká cena Slovenska CACT v Ivánke pri Nitre