RADENA SLOVAKIA - chovateľská stanica chrtov

     Vítame Vás na stránke jednej z najstarších chovateľských staníc chrtov na Slovensku. Našu chovateľskú stanicu založil už v roku 1977 môj otec Ing. Milan Bočák ešte pod názvom RADENA a od jej počiatku až do dnešného dňa sa špecializujeme výhradne na chov výstavných a hlavne dostihových chrtov.

     Začali sme s chovom Afgánskych chrtov, ktorých sme v našej chovateľskej stanici chovali v rokoch 1977 - 1995. Celkovo sme odchovali 4 veľmi úspešné vrhy Afgánskych chrtov.

     Od roku 1984 až do roku 1995 sme našu chovateľskú skúsenosť rozšírili aj plemeno Whippet, kde sa nám podarilo odchovať 3 veľmi kvalitné vrhy, ktorých potomkovia sa dodnes objavujú na výstavách a dostihových dráhach.

     Od roku 1993 sme začali chovať kráľov dostihových drách Greyhoundov, až do roku 2008.

     V roku 2012 sme po menšej chovateľskej odmlke obnovili našu činnosť a rozšírili sme naše chrtárske skúsenosti o plemená Taliansky chrtík a Barzoj. V roku 2013 sme požiadali o obnovenie registrácie našej chovnej stanice a od mája 2013 fungujeme pod názvom RADENA SLOVAKIA.

     Chrty sú od prírody v prvom rade lovci a dnes oduševnení športovci s krásnym štíhlym a ušľachtilým telom. Cieľom našej chovateľskej stanice vždy bolo, je a aj bude predovšetkých chovať a odchovať špičkových jedincov jednotlivých plemien, ktoré  sú zamerané nie len na krásu, ale aj športový výkon. Sme chovateľská stanica, ktorej cieľom nie je odchovať čo najviac vrhov, ale možno menej, no o to úspešnejších a hlavne zdravých jedincov.

______________________________

 

        Welcome on web RADENA SLOVAKIA, the oldest sighound´s kennel on Slovakia. Our kennel RADENA was found in 1977by  my father, Ing. Milan Bocak. From the beggining till today we specialized for breeding sighounds, mainly race sighounds.

        We started breeding Afgan hounds during 1977-1995. We breeded 4 succesfull litters of Afgan hounds.

        From 1984 till 1995 we expanded breeding whippet and breeded 3 quality litters of whippets, which descendents can be seeing on dogshows or on race till now.

        From 1993 we started with breeding the kings of race – Greyhounds, till 2008.

        We recovered our activities in 2012 after little time pause. Our sighounds experiences were expanded with Italian Greyhound and Barsoi. We asked for recovering our breeding kennel in 2013 and from this time we exist registrated name RADENA SLOVAKIA.

        Sighounds are naturaly hunters and at present passionate for sports with beautifull slim body. The aim of our kennel were, is and every time will be to breed top of every breed, which is not only for beauty, but for sport performance too. We are kennel, who is not aim many litters, rather less, but the more succesfull and mailny healthy sighounds.

________________________________

RADENA a RADENA SLOVAKIA  1977 - 2022