Klubová výstav chrtov, Komárom (HU), 7.6.2014

10.06.2014 19:06

Figra Soversenstva Mraja - V1, CAC

Gavriila Radena Mraja - VN, best puppy, BIS PUPPY