Štandard (standard)

Greyhound - Anglický chrt

Anglický chrt

Greyhound - original standard v ENG: www.netspace.sk/chrty/webs/standardy/FCI%20greyhound.pdf

Pôvod: Veľká Británia

Použitie: chrt

Klasifikácia: 10. skupina, sekcia 3, krátkosrsté chrty, bez skúšky

Dátum publikovania platného štandardu: 24. 6.1987

Celkový vzhľad: silná stavba, veľký pes s veľkorysými proporciami, silným svalstvom a súmernými formami, s dlhou hlavou a krkom, jasne ohraničenými, dobre uloženými lopatkami, hlbokým hrudníkom, priestranným telom, klenutými bedrami, silnými zadnými končatinami, rovnými, paralelnými a pružnými údmi a labkami, ktoré vo veľkej miere zdôrazňujú jeho charakteristický typ a eleganciu.

Charakteristika: je neuveriteľne húževnatý a vytrvalý.

Povaha: inteligentný, priateľský, oddaný a vyrovnaný.

Hlava a lebka: dlhá a primerane šíroká, ploché temeno, mierny čelový sklon. Silné a dobre formované čeľuste.

Oči: pozorné, inteligentné, oválne, šikmo posadené. Uprednostňujú sa tmavé oči.

Uši: malé, ružičkové, s tenkou kožou.

Chrup: silné čeľuste s perfektným, pravidelným a úplným nožnicovým zhryzom, t. j. horné rezáky tesne presahujú dolné rezáky a sú kolmé na čeľusť.

Krk: dlhý a svalnatý, elegantne klenutý, plynulo prechádza do pliec.

Predné končatiny: plecia šikmé, dobre dozadu umiestnené, svalnaté, ale nie ťažké, hore úzke a jasne vyznačené. Predné končatiny sú medzi lakťami a labkami dlhé a rovné, kosti majú dobrú substanciu a kvalitu.

Lakte: pohyblivé a umiestnené pod plecami.

Nadprstia: primerane dlhé, mierne pružné. Lakte, kĺby nadprstia a prsty nemajú byť vtočené ani vytočené.

Trup: hlboký priestranný hrudník, ktorý poskytuje dostatočný priestor na srdce. Hrudný kôš je hlboký, dobre vyklenutý a siaha ďaleko dozadu. Chrbát je pomerne dlhý, široký a hranatý. Silné, mierne klenuté bedrá.

Zadné končatiny: stehná a predkolenia široké a svalnaté, naznačujú veľkú hnaciu silu. Kolenné kĺby sú dobre zauhlené. Päty sú umiestnené nízko, nie sú vytočené ani vtočené. Telo a zadné končatiny majú veľkorysé proporcie a sú dobre utvárané, umožňujú psovi pokryť v postoji dostatočne veľký priestor.

Labky: primerane dlhé, s kompaktnými, kostnatými prstami a silnými vankúšikmi.

Chvost: dlhý, pomerne nízko nasadený, pri koreni silný, smerom k špici sa

zužuje, je nízko nesený, mierne zahnutý.

Pohyb: priamy, s nízkym záberom, ktorý umožňuje psovi pri veľkej rýchlosti zabrať veľa priestoru. Zadné končatiny dosahujú ďaleko pod trup a umožňujú tak psovi dobrý odraz.

Osrstenie: jemné a priliehavé.

Farba: čierna, biela, červená, modrá, hnedastá, červenožltá, piesková, pásikavá a každá z týchto farieb kombinovaná s bielou.

Veľkosť: ideálna výška psov: 71–76 cm, sučiek: 68–71 cm.

Chyby: každá odchýlka od uvedených bodov sa má pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky. Žiadna chyba ale nesmie ovplyvňovať zdravotný stav a pohodu psa.

Psy, ktoré jednozančné majú telesné abnormality alebo poruchy v správaní, musia byť vylúčené z posudzovania

Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.